Facility management este serviciul care se ocupa de integrarea proceselor din cadrul unei organizații de a menține și de a dezvolta servicii convenite, care să sprijine și să îmbunătățească eficiența activităților sale primare. Serviciile noastre includ optimizarea functionarii proprietatii, gestionarea facilităților din punct de vedere comercial, tehnic și infrastructural.
Funcționarea proprietăților: 
 • Servicii de recepție
 • Întreținere
 • Reparații
 • Servicii de urmărire a comportării în timp a construcțiilor
 • Protecția împotriva incendiilor
 • Întretinere aer condiționat și sistem de încălzire
 • Mentenanță corectivă

Securitate:

 • Siguranță la locul de muncă
 • Filtrare personal
 • Securitatea şi supravegherea în domeniul tertiar, industrial, de distribuţie, administrative și de logistică
 • Pază și intervenție
 • Coordonarea posturilor de securitate principale/controlul accesului
 • Securitatea locațiilor speciale şi clasificate “sensibil”
 • Prezența la evenimente
 • Semnele de siguranţă (planuri de evacuare şi intervenție, instrucţiuni, semne)
 •  Extinctoare (instalare şi întreţinere)/Hidranți
Curățenie: 
 • Servicii complete de curățenie
 • Servicii complete de deszăpezire
 • Servicii dezinfecție, desinsecție și deratizare
 • Servicii de handyman
 • Servicii de curățenie industrială

Vrei sa discutam? Contacteaza-ne imediat!

Pagina contact