Administrarea proprietăților cuprinde procesele, sistemele și resursele umane, materiale și financiare necesare administrării pe întreg ciclul de viață al investiției pornind de la achiziția, controlul, contabilitatea, responsabilitatea, întreținerea și utilizarea, până la lichidarea acesteia, incluzând în pricipal:
  • Managementul contractelor, facturarea în numele clientului și repartizarea consumurilor
  • Comunicarea proprietar/chiriaș/autorități
  • Managementul costurilor
  • Gestiune și raportare financiară
  • Managementul planurilor pentru situații de urgență și al regulamentului de funcționare a clădirii
  • Suport pentru promovarea locațiilor și închirierea spațiilor
  • Organizarea și punerea în aplicare a reparațiilor majore.

Vrei sa discutam? Contacteaza-ne imediat!

Pagina contact